Seminaria IWP

Wydarzenia
Seminaria IWP

2 grudnia 2014 roku w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie przy ulicy ul. Świętojerskiej 5/7 odbędą się dwa seminaria pt. „Prawne aspekty współpracy projektanta i przedsiębiorcy”. Poruszone zostaną miedzy innymi tak ważne kwestie, jak ochrona prawna wzornictwa czy warunki umowy o współpracy projektanta i producenta.

Seminaria skierowane są do projektantów i pracowników studiów projektowych, a także kierowników i członków zespołów projektowych, kadry menedżerskiej oraz pracowników działów prawnych przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Seminarium I
Prawne aspekty współpracy projektanta i przedsiębiorcy
KTO JEST WŁAŚCICIELEM PROJEKTU I JAK USTRZEC SIĘ PRZED PLAGIATEM

Godz. 9.00-13.00
W programie:
- przedmioty prawa własności intelektualnej w obszarze tworzenia nowych i innowacyjnych produktów – co można i należy chronić, aby ustrzec się przed plagiatem;
- ochrona prawna wzornictwa oraz innowacji;
- ochrona patentowa w Polsce i w Europie – najważniejsze fakty, liczby oraz zasady postępowania w celu skutecznego zabezpieczenia interesów autora innowacyjnego projektu;
- zarządzanie własnością intelektualną – generowanie własności intelektualnej, koszty ochrony i możliwości komercyjnej eksploatacji własności intelektualnej;
- blok CASE STUDIES – przykłady najczęstszych problemów dotyczących ochrony projektów i innowacji pojawiających się we współpracy firm i projektantów.

Seminarium II
Prawne aspekty współpracy projektanta i przedsiębiorcy
JAK ZAWIERAĆ KORZYSTNE DLA OBU STRON UMOWY O WSPÓŁPRACY

Godz. 14.00-18.00
W programie:
- korzyści z zawierania umów we współpracy projektant-przedsiębiorca;
- na jakim etapie współpracy najkorzystniej podpisywać umowę;
- rodzaje umów vs. zakres i tryb współpracy projektanta i przedsiębiorcy w procesie tworzeniu projektu i produktu (np. umowy wieloletnie, umowy tantiemowe, umowy o dzieło, klauzule poufności itp.);
- "kruczki prawne" w umowach między projektantem a przedsiębiorcą;
- wartościowe zapisy z punktu widzenia pracy projektowej – jakie aspekty współpracy projektant-przedsiębiorca powinna regulować umowa, aby współpraca przebiegała sprawnie, szybko i bezpiecznie dla obydwu stron;
- blok CASE STUDIES – najczęściej popełniane błędy, newralgiczne etapy współpracy firm i projektantów oraz złe i dobre praktyki w negocjowaniu umów.

Seminaria poprowadzą dr Aleksandra Nowak-Gruca, doktor nauk prawnych i rzecznik patentowy specjalizujący się w ochronie prawa własności intelektualnej, oraz prof. dr hab. Marek Adamczewski, projektant wzornictwa i przedsiębiorca z 40-letnim doświadczeniem współpracy w różnych zespołach rozwoju nowego produktu, która zaowocowała wdrożeniem do produkcji około 300 produktów
Koszt udziału jednej osoby (koszt obejmuje materiały drukowane oraz poczęstunek) wenosi190 zł netto + 23% VAT – udział w jednym wybranym seminarium lub 280 zł netto + 23% VAT – udział w dwóch seminariach.
W przypadku zgłoszenia większej liczby pracowników jednej firmy istnieje możliwość uzyskania rabatu.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.iwp.com.pl/pub/files/oferta/Szkolenia/Formularz_zgloszenia_seminarium_02.12.2014.pdf

Kontakt: Joanna Wątrucka, nr tel. 22 860 03 68 lub adres e-mail:seminarium@iwp.com.pl

 

Opr. EB